Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn đặt hàng online cho một sản phẩm máy định vị GPS

 

Bước 1 :  đặt hàng 

Bước 2 : đạt số lượng hàng muốn mua

Bước 3 : điền đầy đủ thông tin và kiểm tra lại tiền trên đơn hàng

 

Bước 4 : hoàn thành xác nhận đặt hàng thành công